Nieuwsbrief
Registreer en de hoogte van nieuwe producten, functies en firmware te blijven.
» RMA en DNV
Export pdf  Export pdf


 

 

Gelieve onderstaande voorwaarden voor reparaties te lezen die gelden in Frankrijk, België en het Groothertogdom Luxemburg.

 

Alvorens een toestel terug te sturen, dient u het terugzendformulier terug te sturen door op de link op de homepagina te klikken (onder het item "vragen?" bovenaan rechts op de homepagina). Gelieve er rekening mee te houden dat u dient ingeschreven te zijn op de site van Createlonline om uw terugzendformulier in te vullen.

 

1. Apparaten onder garantie en onder onderhoudscontract

1.1

Als uw apparaat onder een onderhoudscontract of nog onder garantie valt en de panne te wijten is aan een technisch defect van het apparaat zelf, zal het op onze kosten worden gerepareerd en in bepaalde gevallen worden vervangen.

1.2

Als uw apparaat wordt gedekt door een reparatiecontract of nog onder garantie valt en de panne te wijten is aan een foutieve installatie, onoordeelkundig gebruik of door bliksem is getroffen dan wel is uitgevallen ingevolge overstroming of brand, zal het op uw kosten worden gerepareerd of vervangen. Wij sturen u altijd wel eerst een offerte alvorens te beginnen met de reparatie of standaardvervanging.

 

2. Apparaten buiten garantie of niet gedekt door een onderhoudscontract

2.1.

Als de kostprijs voor de reparatie minder bedraagt dan of gelijk is aan 150,00 € excl. BTW voor de onderdelen en de manuren, repareren wij uw apparaat zonder u eerst een offerte toe te sturen.

2.2. 

Als de kostprijs voor de reparatie meer bedraagt dan 150,00 € excl. BTW voor de onderdelen en de manuren, zullen wij u eerst een offerte toesturen alvorens met de reparatie te beginnen.

2.3

Als u voorafgaand aan een mogelijke reparatie eerst een offerte wenst, dient u ons hiervan op de hoogte te brengen alvorens ons uw apparaat toe te sturen.

 

3. Portkosten

3.1

De portkosten voor de zending naar Createl toe zijn altijd te uwen laste.

3.2

De verzendingskosten voor het gerepareerde apparaat zijn voor onze rekening als het apparaat nog onder garantie valt of gedekt is door een onderhoudscontract en dit voor alle gevallen zoals beschreven in lid 1.1

3.3

De verzendingskosten voor het gerepareerde apparaat zijn te uwen laste als het apparaat buiten garantie valt.

3.4

De verzendingskosten voor het gerepareerde apparaat zijn te uwen laste als het apparaat onder garantie valt of door een onderhoudscontract wordt gedekt en dit voor alle gevallen zoals beschreven in lid  1.2 (onoordeelkundig gebruik, foutieve installatie, panne ingevolge blikseminslag, overstroming of brand)

 

Postadres en ticketnummer (onontbeerlijk)

Gelieve het apparaat met vermelding van het ticketnummer – duidelijk leesbaar – te sturen naar het volgende adres:

Createl nv

Waterloosesteenweg 1094

1180 Brussel

België

 

Als u accessoires samen met het te repareren apparaat opstuurt, verzoeken wij u hiervan een lijst te maken en deze lijst goed leesbaar mee op te sturen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Createl nv